Skip to main content

Zo hijs je de Nederlandse vlag

De Nederlandse vlag symboliseert de eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag moet altijd de ereplaats krijgen wanneer deze op Nederlands grondgebied wordt getoond. Bij de Nederlandse vlag gaat het om traditie, beleefdheid en etiquette. Met nationale symbolen ga je eerbiedig, respectvol en netjes om.

Het hijsen van de vlag
De vlag hang je aan een vlaggenstok waarvan de lengte zodanig is dat de vlag de grond niet raakt, zelfs niet als deze halfstok hangt, en het verkeer niet hindert. Nederlandse of buitenlandse vlaggen mag je tussen zonsondergang en zonsopgang niet hijsen en ze mogen ook niet blijven hangen. Elke vlag hoor je bij zonsondergang te strijken en eventueel bij zonsopgang weer te hijsen.

Halfstok vlaggen
Als teken van rouw hang je de vlag halfstok. De vlag hijs je eerst volledig op, waarna je deze langzaam laat zakken totdat het midden van de vlag zich op de helft van de normale hoogte bevindt. Daarna bind je de vlag vast. De vlag mag nooit de grond raken of ergens tegen slaan. Als dit lijkt te gebeuren, maak je de vlag met de uiterste blauwe punt aan de vlaggenmast vast. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag, hijs je deze eerst langzaam tot de top op en laat je op dezelfde manier weer zakken. Alleen bij officiële herdenkingen wordt de vlag na het spelen van het Volkslied langzaam en plechtig volledig gehesen. Op andere plaatsen blijft de vlag halfstok.

Over de Nederlandse vlag
De kleuren van de Nederlandse vlag zijn helder vermiljoen (rood), helder wit en kobaltblauw. De vlag moet schoon zijn en je mag er geen versieringen of toevoegingen aan aanbrengen. Een verkleurde of versleten vlag hoor je niet te gebruiken. Er zijn geen strikte voorschriften voor de afmetingen van de vlag, maar doorgaans is een verhouding van 3:2 (lengte:breedte) gangbaar.

De Nationale driekleur
De Nederlandse vlag is niet altijd rood-wit-blauw geweest. Er ging een lange strijd met de kleur oranje aan vooraf.

Wanneer mag ik de vlag uithangen en wanneer niet
Voor het hijsen van de vlag vanaf overheidsgebouwen is in 1980 een vlaginstructie door de minister-president vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt ook voor lokale overheden. Particulieren en private instellingen hebben geen specifieke instructies, maar als zij twijfels hebben, wordt hen geadviseerd onderstaande instructies te volgen.

Het hijsen van de vlag gebeurt op de volgende dagen (als deze dag op een zondag of erkende christelijke feestdag valt, geldt de vermelde datum tussen haakjes):

31 januari (1 februari)

27 april (26 april)

27 april (26 april)

4 mei (4 mei)

5 mei (5 mei)

17 mei (18 mei)

Laatste zaterdag in juni

15 augustus (16 augustus)

Derde dinsdag in september

7 december

15 december

Verjaardag Prinses Beatrix

Verjaardag Koning Willem-Alexander

Koningsdag

Dodenherdenking: halfstok vlaggen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang

Bevrijdingsdag

Verjaardag Koningin Máxima

Veteranendag

Formele einde van de Tweede Wereldoorlog

Prinsjesdag: opening van de Staten-Generaal (alleen in Den-Haag)

Verjaardag Kroonprinses Amalia

Koninkrijksdag

Oranje wimpel
Op Koningsdag en op bovengenoemde verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag uitgehangen met oranje wimpel. Bij bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijke familie, zoals een geboorte, huwelijk en overlijden, kan er een speciale instructie worden afgekondigd.