Skip to main content

Privacyreglement Oranjevereniging Prinses Juliana

Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Wanneer je lid wordt van Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland, een donatie doet, sponsort, jezelf aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacyreglement te verwerken.
Wij adviseren je om het privacyreglement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Oranjevereniging Prinses Juliana te Oud-Beijerland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacyreglement geven wij uitleg en toelichting op de verwerking van persoonsgegevens door Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jouw zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jouw herleid kan worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met jouw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 1. Waarvoor verwerkt Oranjevereniging Prinses Juliana te Oud-Beijerland persoonsgegevens?

2.1. Als je van Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland lid, donateur, vrijwilliger of sponsor wilt worden, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van jouw gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, donateur, sponsor of vrijwilliger en zorg dragen voor eventuele vrijwilligersverzekering(en).

Als je eenmaal een relatie van Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap, donateurschap, sponsoring of vrijwilligerswerk. Maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij jouw gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland.

In het kader van jouw lidmaatschap, aanmelding als donateur of sponsor, of wanneer je vrijwilliger wilt worden, verweken we de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (indien van toepassing)
 • E-mailadres (indien van toepassing)
 • Bankrekeningnummer

2.2. Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, donateurschap, sponsoring of vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jouw verkregen informatie.
 • Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschap, donateurschap, sponsoring of vrijwilligerswerk af te wikkelen.
 1. Bewaartermijnen

Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van jouw lidmaatschap, donateurschap, sponsoring of vrijwilligerswerk en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn vernietigt en/of anonimiseert Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland de persoonsgegevens, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval worden uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden jouw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Via de ledenadministratie, ledenadministratie@oranjeobl.nl, kun je een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland neemt je verzoek steeds onverwijld in behandeling en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het vervolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland je verzoek niet inwilligt, licht zij dat altijd nader toe.

5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je contact opnemen met de ledenadministratie via e-mailadres ledenadministratie@oranjeobl.nl. Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland neemt het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling en verwijdert de betreffende persoonsgegevens, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, brengt Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland je hiervan op de hoogte.

5.3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop door Oranjevereniging Prinses Juliana uit Oud-Beijerland jouw persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met het bestuur, via e-mailadres bestuur@oranjeobl.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruikmaken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacyreglement kunnen worden gericht aan de ledenadministratie, via e-mailadres ledenadministratie@oranjeobl.nl.

 1. Wijzigingen

Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website, oranjeobl.nl bekendgemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacyreglement te bekijken.


Oud-Beijerland, oktober 2023