Skip to main content

Joods Monument
Am j’Israel Chai

Het monument Am j’Israel Chai, ook wel ‘Het volk Israël leeft’,  in Oud-Beijerland is een bronzen beeld van een hand, die op een beschermende manier een davidster vasthoudt. Het beeld staat op een voetstuk van granieten keien, waarop een plaquette is aangebracht. Het gedenkteken is 50 centimeter hoog, 50 centimeter breed en 1 meter diep.

Op de plaquette staat de tekst:
OM TE VERBINDEN
WIENS HART IS GEBROKEN.
JESAJA 61:1
HET VOLK ISRAËL LEEFT.


Het monument laat zien dat het belangrijk is om het leven door te geven aan een nieuwe generatie. De davidster, die door de hand beschermd wordt, symboliseert de toekomst van het Joodse volk, zoals een nog ongeboren baby in de buik van de moeder. De linkerhand is de hand die het dichtst bij het hart is.

Geschiedenis

Het monument Am j’Israel Chai herinnert aan de Joodse medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn weggevoerd en vermoord.

Het monument is onthuld op 27 oktober 1987,met instemming van het Rabbinaat en in aanwezigheid van vele prominente Joodse mensen door mevrouw Van den Berg., onthuld.

Aanpassing
In juli 2014 werden de namen van de weggevoerde families aan het monument toegevoegd.

Het monument is in juni 2019  op een zeer zorgvuldige manier verplaatst. Het gebied rondom het monument is toen opnieuw ingericht. Op 5 juli 2019 was de totale inrichting rondom het monument klaar. De sokkel bevindt zich nu in het midden van een Davidsster die met tegels in een perkje is gelegd. Het monument is beter te zien. Deze aanpassing is tot stand gekomen door onze Oranjevereniging, in samenwerking met de gemeente, ontwerper van het oorspronkelijke monument en uitvoerder.

Locatie
Het monument is geplaatst op de Bierkade in Oud-Beijerland. Er is voor deze plek gekozen omdat in het centrum van Oud-Beijerland Joden woonden en per stoomtram werden afgevoerd naar de vernietigingskampen.

Ontwerp
Het monument is ontworpen door: Marga Vogel-Granada (1948-2019).